CẢNG QUỐC TẾ THỊ VẢI
 • Tên Dự Án: CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA
 • Địa Điểm: CÁI MÉP –PHÚ MỸ -BR-VT
 • Thời Gian: 2007-2009
 • Phạm Vi Công Việc:
  - XE CẨU XÍCH : 50T-80T-150T-250T
  - XE CẨU LỐP : 50T-100T
  - XE DU LỊCH : 7-16-29 GHẾ
  - SÀ LAN: 1500-2000T
  - TÀU KÉO + CA NÔ
  - XE ĐẦU KÉO –XE ĐÀO – XE NÂNG
 • Khách Hàng: PENTA OCEAN
trong Dự án
LỌC HÒA DẦU LONG SƠN (LSP)