EMPIRE CITY (THỦ THIÊM) TPHCM
 • Tên Dự Án: EMPIRE CITY
 • Địa Điểm: THỦ THIÊM (DIST 2) – Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Thời Gian: 2019
 • Phạm Vi Công Việc:
  - XE ĐÀO
  - XE LU
  - XE ỦI + XÚC LẬT
 • Khách Hàng: BAUER VIỆT NAM
trong Dự án
CẢNG QUỐC TẾ THỊ VẢI