Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Tên Dự Án: CẢNG QUỐC TẾ  SP-PSA
 • Địa Điểm: CÁI MÉP –PHÚ MỸ -BR-VT
 • Thời Gian: 2007-2009
 • Phạm Vi Công Việc:
  • XE CẨU XÍCH : 50T-80T-150T-250T
  • XE CẨU LỐP : 50T-100T
  • XE DU LỊCH : 7-16-29 GHẾ
  • SÀ LAN: 1500-2000T
  • TÀU KÉO + CA NÔ
  • XE ĐẦU KÉO –XE ĐÀO – XE NÂNG
 • Khách Hàng: PENTA OCEAN