Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Tên Dự Án: CẢNG QUỐC TẾ THỊ VẢI
 • Địa Điểm: CÁI MÉP –PHÚ MỸ -BR-VT
 • Thời Gian: 2008 – 2010
 • Phạm Vi Công Việc:
  • XE CẨU XÍCH : 50T-80T-100T
  • XE CẨU LỐP : 25T-50T-80T
  • XE DU LỊCH : PICK UP-7-16  GHẾ
  • SÀ LAN: 1000-1500
  • XE ĐÀO + XE BEN + XE ỦI
 • Khách Hàng: CHINA HARBOUR ENGINEERING