Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Tên Dự Án: ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ PHÚ MỸ -TP HCM
 • Địa Điểm: PHÚ MỸ -GÒ DẦU -TPHCM
 • Thời Gian: 2007 – 2008
 • Phạm Vi Công Việc:
  • XE CẨU XÍCH 50T-80T-100T
  • XE CẨU LỐP : 25T-50T-80T
  • XE DU LỊCH : 7-16  GHẾ
  • SÀ LAN: 1000-1500-2000T
  • TÀU KÉO + CA NÔ
  • XE ĐÀO + XE NÂNG
 • Khách Hàng: PENTA OCEAN