Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Tên Dự Án: EMPIRE CITY
 • Địa Điểm: THỦ THIÊM (DIST 2) – Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Thời Gian: 2019
 • Phạm Vi Công Việc:
  • XE ĐÀO
  • XE LU
  • XE ỦI + XÚC LẬT
 • Khách Hàng: BAUER VIỆT NAM