Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

Máy khoan của Huy Hoàng làm việc tại Hà Nội – Dự án đường cao tốc Lào Cai.