Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên Dự Án: KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH
  • Địa Điểm: ĐỒNG NAI
  • Thời Gian:
  • Phạm Vi Công Việc:
  • Khách Hàng: