Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên Dự Án: Lọc Hoá Dầu Long Sơn (LSP)
  • Địa Điểm: Long Sơn – Tp. Vũng Tàu
  • Thời Gian: 2020 ~
  • Phạm Vi Công Việc:
    • XE ĐÀO – XE CẨU – XE NÂNG – XE DU LỊCH
    • XE LIMOSINE
  • Khách Hàng: HYUNDAI ENGINEERING VINA MARINE LSP +++