Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Hai Phong Power Station Central
  • Địa điểm: Hai Phong
  • Thời gian: 2006 ~
  • Phạm Vi Công Việc:
    • Cần Cẩu: 150 ton- 250ton
  • Khách hàng: Trung Quốc – Nhật bản DONGFANG/MARUBENI