Tin vui cho Du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu cơ hội phát triển mạnh mẽ thông qua chương trình  hợp tác với hàng không quốc gia Việt Nam.